aulatecnic

El secreto del éxito es la constancia en el propósito.

D’acord amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem
que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de AULATECNIC amb la
finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès.
En compliment amb la normativa vigent, AULATECNIC Informa que les dades seran conservadesdurant
el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.
En AULATECNIC l’informem que tractem les seves dades d’acord amb l’existència del seu
consentiment.
AULATECNIC informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent,
adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que AULATECNIC es compromet
a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin
inexactes.
D’acord amb els drets que li confereix l’la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els
drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de
seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos,
dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic
aulatecnic@gmail.com
Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.
Amb enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de AULATECNIC.