Test de satisfacció pels clients de Prova S.A.

Aquest questionari ens permet saber la seva opinió sobre els nostres serveis i d'aquesta manera millorar tot el que considerem que no ha estat del tot satisfactori.

Miri de donar una valoració a cada serveis tenint en compte que la valoració més baixa és el 1 i la màxima el 5.

Moltes gràcies per ajudar-nos a millorar.

* Empresa
Total contraseña tipo Usu
 1. Quin grau de satisfacció li donaria a la persona que l’atén?
 2. 1 2 3 4 5
 3. El període d’entrega de les seves comandes és el pactat amb el seu comercial?
 4. 1 2 3 4 5
 5. Considera que el nostre producte satisfà el seu client?
 6. 1 2 3 4 5
 7. Es respecten els preus establerts amb el seu comercial?
 8. 1 2 3 4 5
 9. El producte li arriba en bon estat de presentació?
 10. 1 2 3 4 5
 11. Observacions:
pasa