Exemples de codi HTML amb funcions básiques de JavaScript

Exemple de buto amb funcio definida previament

Exemple de buto amb funcio de prompts

Exemple de com canviar valors dels camps de un input de html amb JavaScirpt:

Fixat en que passa al presionar el boto