AQUESTA PÀGINA MOSTRA EL DIA DE LA SETMANA UTILITZANT SWITCH