Taller d'informàtica per a gent gran

La proposta d'activitats consisteix en aportar eienes pràctiques per a fer més còmode la incorporació de les persones a les noves tecnlogies, des de la descàrrega de continguts del dispositiu mòbil o tablet a un Pc, fins a fer compres i reserves a Internet, escriure amb agilitat i eficàcia. Actualment tenim barreres tecnològiques que hem d'anar superant al nostre ritme i amb les eines de les que disposem.

 
 
 
Mecanografia Utilitzar el programa d’aulatecnic, per tal de millorar el ritme d’escriptura a l’ordinador. Activitat de 1 hora per sessió.90 h.
Ortografia Millorar l’ús de correctors ortogràfics definits pels programes (Paquet Office) i correctors online. Traduccions Online. 5 hores
Imatge Tractament de fitxer. Crear Carpetes, copiar i enganxar. Utilitzar programes per l’edició d’imatges. Penjar i descarregar imatges en xarxes socials, navegadors d’internets, etc. Vocabulari tècnic. 15 hores
Vídeo Utilitzar programes per l’edició de vídeo. Penjar i descarregar vídeos en xarxes socials, navegadors d’internet, etc. Vocabulari tècnic. 15 hores
So/ Música Descarregar música. Utilitzar programes de reproducció. Vocabulari tècnic. 10 hores
Xarxes Socials Creació d’usuari. Editar continguts d’usuari. Donar-se de baixa del compte. 10 hores
Funcionament PC Saber quins components hi ha en un ordinador, quina funció te cada component. Utilitzar les eines predefinides en un ordinador per solucionar petits problemes, (afegir dispositius, desinstal·lar programes) 10 hores
Funcionament Smartphone Saber quins components hi ha en un smartphone, quina funció te cada component. Configuració de comptes en un smartphone. Passar arxius en altres dispositius. 6 hores
Funcionament Tablet Saber quins components hi ha en una tablet, quina funció te cada component. Configuració de comptes en una Tablet. Passar arxius en altres dispositius. 6 hores
Bloc Creació d’un bloc per anar aplicant tot el contingut mencionat anteriorment. 6 hores
Programes en el Núvol Aprendre a utilitzar programes que treballin en el núvol per la transferència d’arxius. (Programes com Dropbox, skycloud, Icloud, etc) 6 hores